Месец

март 2016

У.бр.126/2015

Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија, член 28 алинеја 3 и член...
Повеќе

У.бр.77/2015

Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија, член 28 и член 71 од...
Повеќе

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 8-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 23.03.2016 година, со почеток во 09.00 часот

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 8-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 23.03.2016...
Повеќе

ЈАВЕН ОГЛАС за избор на кандидати на Република Македонија за судија во Европскиот суд за човекови права; Обрасци за биографија

ЈАВЕН ОГЛАС за избор на кандидати на Република Македонија за судија во Европскиот суд за човекови права; Обрасци за биографија Врз основа...
Повеќе

У.бр.53/2015

Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 71 од Деловникот на...
Повеќе

У.бр.82/2014

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија, членoвите 28 алинеи 2 и 3 и...
Повеќе

У.бр.64/2014-1

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот...
Повеќе

У.бр.19/2016-1

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 алинеја 1 и член 112 став 1 од Уставот на Република Македонија...
Повеќе