Ден

јуни 6, 2007

170/2006-0-1

Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од...
Повеќе

41/2007-0-0

Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и членoви 28 став 3 и...
Повеќе

СООПШТЕНИЕ

Уставниот суд на Република Македонија на денешната седница не поведе постапка за оценување на уставноста на целината на Законот употреба на знамињата...
Повеќе

У.бр.133/2005

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и членoви 28 алинеја 1 и 71...
Повеќе