Месец

јануари 1993

227/1992-0-0

Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 71 од Деловникот на...
Повеќе

192/1992-0-0

Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член71 од Деловникот на уставниот...
Повеќе

253/1990-0-0

Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 алинеја 1 од Уставот на Република Македонија и члн 71 од...
Повеќе

249/1992-0-0

Вовед Уставниот суд на Република Македонја, врз основа на член 28 став 1 алинеја 1 и член 71 став 1 алинеја 3...
Повеќе

54/1992-0-0

Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 71 од Деловникот на...
Повеќе

90/1992-0-0

Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 112 став 2 од Уставот на Република Македонија и член 70 став...
Повеќе

162/1992-0-0

Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 алинеја 1 и 2 од Уставот на Република Македонија и член...
Повеќе

У.бр.213/1991

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 и член 112 став 2 од Уставот на Република Македонија и членот...
Повеќе

245/1992-0-0

Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 71 став 1 алинеја 3 од Деловникот на Уставниот суд на Република...
Повеќе