Месец

јануари 2009

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 3-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 04.02. 2009

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 3-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 04.02....
Повеќе

Делегација на Уставниот суд на Република Македонија на Првата светска конференција за уставна правда

Делегација на Уставниот суд на Република Македонија на Првата светска конференција за уставна правда Делегација на Уставниот суд на Република Македонија составена...
Повеќе

Делегација на Уставниот суд на Република Македонија на Првата светска конференција за уставна правда

Делегација на Уставниот суд на Република Македонија на Првата светска конференција за уставна правда Делегација на Уставниот суд на Република Македонија составена...
Повеќе

147/2008-0-1

Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од...
Повеќе

142/2008-0-0

Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија, член 28 алинеја 1 и член...
Повеќе

145/2008-0-1

Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од...
Повеќе