Месец

април 2020

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 12-та седница на Уставниот суд на Република Северна Македонија закажана за 06.05.2020 година (среда), со почеток во 09,00 часот

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА 1.Точка 4 од Одлуката за утврдување на постоење на вонредната состојба број...
Повеќе

Соопштение

По повод вчерашното соопштение на Владата на Република Северна Македонија по однос на одлуката на Судот за поведување постапка за оценување на...
Повеќе

Соопштение

Уставниот суд на Република Северна Македонија, по одржаната XI седница на ден 28 април 2020 година со почеток од 9,00 часот, ја...
Повеќе

У.бр.47/2020

Уставниот суд на Република Северна Македонија, врз основа на членот 110 од Уставот на Република Северна Македонија, член 14 став 1 и...
Повеќе

У.бр.46/2020

Уставниот суд на Република Северна Македонија, врз основа на членот 110 од Уставот на Република Северна Македонија, членот 14 и членот 71...
Повеќе

У.бр.48/2020

Уставниот суд на Република Северна Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Северна Македонија, член 14 став 1 и...
Повеќе

У.бр.44/2020 и У.бр.50/2020

Уставниот суд на Република Северна Македонија, врз основа на член 110  од Уставот на Република Северна Македонија и член 14 став 1...
Повеќе

У.бр.45/2020

Уставниот суд на Република Северна Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Северна Македонија и член 71 од Деловникот...
Повеќе

У.бр.49/2020

Уставниот суд на Република Северна Македонија, врз основа на членот 110 од Уставот на Република Северна Македонија, член 14 став 1, членот...
Повеќе