Ден

април 15, 2020

У.бр.40/2020

Уставниот суд на Република Северна Македонија, врз основа на членот 110 од Уставот на Република Северна Македонија и членот 71 од Деловникот...
Повеќе

Соопштение

По одржувањето на продолжението на Десеттата седница, судиите на Уставниот суд, одржаа работен состанок на кој ја утврдија динамиката на разгледување и...
Повеќе

Соопштение

Уставниот суд на Република Северна Македонија денес на продолжението на Десеттата седница, со мнозинство гласови одлучи да не поведе постапка за оценување...
Повеќе