Месец

јануари 2016

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за I-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 03.02.2016 година, со почеток во 09.00 часот

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за I-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 03.02.2016...
Повеќе