Ден

септември 10, 2014

Меѓународна Конференција по повод 50 години од основањето и функционирањето на Уставниот суд на Република Македонија

По повод 50-годишнината на уставното судство во Република Македонија, Уставниот суд на Република Македонија на 19 септември 2014 година организира Меѓународна Конференција...
Повеќе