Месец

септември 2014

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 22-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 08.10.2014 година

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 22-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 08.10.2014...
Повеќе

Меѓународна Конференција по повод 50 години од основањето и функционирањето на Уставниот суд на Република Македонија

Уставниот суд на Република Македонија ја одбележа 50 годишнината од своето постоење Уставниот суд на Република Македонија ја одбележа 50 годишнината од своето постоење со...
Повеќе

Меѓународна Конференција по повод 50 години од основањето и функционирањето на Уставниот суд на Република Македонија

По повод 50-годишнината на уставното судство во Република Македонија, Уставниот суд на Република Македонија на 19 септември 2014 година организира Меѓународна Конференција...
Повеќе