Соопштение за свечено примопредавање на компјутери

ВАЖНО – ПРОМЕНА НА ТЕРМИН – Соопштение за свечено примопредавање на компјутери

На 20 декември 2013 година (петок) во 15.00 часот во просториите на Уставниот суд на Република Македонија ќе се изврши свечено примопредавање на компјутери и технички средства од Турската Агенција за соработка и координација (ТИКА) на Уставниот суд на Република Македонија.

Примопредавњето е отворено за јавноста.