Дневен ред

Дневен ред за XXI-та седница на Уставниот суд (27.06.2022)

Уставниот суд  ќе одржи седница на  27 јуни 2022 година, понеделник во 10:00 часот на чијшто дневен ред е предложено утврдување на текстови на пет нацрт-решенија за предмети одлучени на претходните седници.

I. НАЦРТ-РЕШЕНИЈА ПО ПРЕДМЕТИТЕ:

1.У.бр. 2/2022

2.У.бр. 110/2021

3.У.бр.128/2021

4.У.бр.92/2021 и У.бр.95/2021

5.У.бр.40/2022

Во продолжение линк од соопштенијата од седниците на кои се донесени одлуките:

Соопштение по одржаната XX-та седница на Уставниот суд

Соопштение по завршена XIX-та седница на Уставниот суд