Соопштение

Соопштение по одржаната XIV-та седница на Судот

Уставниот суд на Република Северна Македонија, по одржаната XIV-та седница (денeс, 25 мај 2021 година, со почеток од 9,30 часот), ја известува јавноста дека расправајќи по точките од дневниот ред одлучи да:

– го укине член 163 став 3 од Законот за банките („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/2007, 90/2009, 67/2010, 26/201, 15/2015, 153/2015, 190/2016, 7/2019 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/2019).