Соопштение

Соопштение од работниот состанок на судиите на Уставниот суд одржан на 6 мај 2020 година

На одржаниот работен состанок се зазеде став секој од судиите на Уставниот суд да донира 20% проценти од својата нето плата за месец април со намена борба против коронавирусот.

Уставниот суд, уште еднаш нагласува дека во секој од предметите кои се разгледуваат, се оценува уставноста и законитоста на нормите, а не целта која се сака да се постигне преку нив.