Соопштение

Присуство на 133-та седница на Собранието на Република Северна Македонија

На покана од Собранието на Република Северна Македонија, претседателот на Уставниот суд на Република Северна Македонија, Сали Мурати, присуствуваше на сто триесет и третата седница на Собранието на Република Северна Македонија што се одржа на 11 февруари 2020 година, на која се донесе Законот за ратификација на Североталанскиот договор.