Меѓународни Активности

Свечeна седница на Европскиот суд за човекови права

Претседателот на Уставниот суд на Република Македонија Бранко Наумоски и судиите на Уставниот суд Игор Спировски и Владимир Стојаноски присуствуваат на формалното отворање на судиската година на Европскиот суд за човекови права што се одржува денес (27 јануари 2012 година) во Стразбур и на семинарот што се одржува по тој повод.

Leave a Reply