Меѓународни Активности

Посета на Уставниот суд на Република Словенија

Делегација на Уставниот суд на Република Македонија во состав од претседателот на Судот, Махмут Јусуфи, судиите: Мирјана Лазарова Трајковска, Вера Маркова, Игор Спировски и Бранко Наумоски и генералниот секретар Милица Николовска, беше во посета на Уставниот суд на Република Словенија во периодот од 25 до 27 септември 2006 година.

На билатералната средба беа разменети искуства од работењето на Уставниот суд на Република Македонија и Уставниот суд на Република Словенија.

Leave a Reply