Соопштенија

Избран нов претседател на Уставниот суд на Република Македонија

Избран нов претседател на Уставниот суд на Република Македонија

Уставниот суд на Република Македонија врз основа на член 109 став 3 од Уставот
на Република Македонија и член 7 став 1 од Деловникот на Уставниот суд на
Република Македонија на седницата одржана на 17 октомври 2016 година, го избра
судијата НИКОЛА ИВАНОВСКИ за претседател на Уставниот суд на Република
Македонија сметано од 1 ноември 2016 година.

Leave a Reply