Соопштенија

Учество на регионална конференција во Загреб

Учество на регионална конференција во Загреб

Делегација на Уставниот суд на Република Македонија предводена од Претседателот
на Уставниот суд г-ѓа Елена Гошева, ќе учествува на Регионалната конференција
на тема: “Ефективната употреба на националните правни лекови во домашните
судски постапки и супсидијарната улога на Европскиот суд за човекови права”,
што ќе се одржи на 12 и 13 март 2015 година во Загреб, во организација на
Советот на Европа – Одделот за подршка на националната имплементација на
човековите права.

Учесници на Конференцијата ќе бидат претставници на судството, адвокатските
комори, универзитетите и центрите за правни истражувања од Босна и Херцеговина,
Хрватска, Косово, Македонија, Црна Гора, Србија и Словенија, како и
претставници на Европскиот суд за човекови права, Регистрарот на Судот и
Секретаријатот на Советот на Европа.

Leave a Reply