Соопштенија

Известување

Известување

ПОРАДИ ПРЕСЕЛБА НА УСТАВНИОТ СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ИНИЦИЈАТИВИ И ДРУГИ
ПОДНЕСОЦИ ДО 15 ОКТОМВРИ 2013 ГОДИНА ДА СЕ ДОСТАВУВААТ САМО ПО ПОШТА

Leave a Reply