Соопштенија

Свечана седница на Европскиот суд за човекови права

Свечана седница на Европскиот суд за човекови права

Претседателот на Уставниот суд на Република Македонија Бранко Наумоски и
судиите на Уставниот суд Игор Спировски и Владимир Стојаноски присуствуваат на
формалното отворање на судиската година на Европскиот суд за човекови права што
се одржува денес (27 јануари 2012 година) во Стразбур и на семинарот што се
одржува по тој повод.

Leave a Reply