Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 25-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 14.07.2010

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 25-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 14.07.2010

БАРАЊА ЗА ЗАШТИТА НА СЛОБОДИ И ПРАВА:

1. Барање за заштита на слободи и права по предметот
У.бр.106/2010,

Судот на седницата ќе разгледува и четири предлози за одлучување и пет
нацрт- решенија по предметите за кои одлучувал на претходната
седница.

Leave a Reply