Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 42-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 30.12.2009

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 42-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 30.12.2009

БАРАЊА ЗА ЗАШТИТА НА СЛОБОДИ И ПРАВА:

1. Барање за заштита на слободи и права по предметот
У.бр.264/2009,

Leave a Reply