Дневен ред

Дневен ред за 7 седица на Судот

Дневен ред за 7 седица на Судот

Донесување Одлука за утврдување на настапување на условите за престанок на
функцијата на Г-дин Борис Трајковски, Претседател на Република Македонија.

Leave a Reply