Ден

јуни 8, 2022

Преглед на иницијативи предложени за XIX-та седница на Уставниот суд на Република Северна Македонија закажана за 21.06.2022 година (вторник), во 09:30 часот

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА: Реферат У.бр.110/2021 Оспорен: Член 59-б став 1 од Законот за средното...
Повеќе