Ден

мај 17, 2022

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за XVII-та седница на Уставниот суд на Република Северна Македонија закажана за 26.05.2022 година (четврток), со почеток во 09,30 часот

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА: 1. Реферат У.бр.24/2022 Оспорен: Законот за медијација („Службен весник на Република...
Повеќе

У.бр.29/2022

Уставниот суд на Република Северна Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Северна Македонија, член 28 алинеја 1 и...
Повеќе

У.бр.26/2022

Уставниот суд на Република Северна Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Северна Македонија и член 71 од Деловникот...
Повеќе