Ден

ноември 17, 2020

Консултативен он-лајн состанок со Германската фондација за меѓународно-правна соработка, регионално здружение (ИРЗ) во рамките на повеќегодишниот проект „Воведување на сеопфатна уставна жалба“

Со цел продолжување на успешната соработка со Германската фондација за меѓународна правна соработка регионално здружение (ИРЗ), на нивно барање беше одржан консултативен...
Повеќе