Ден

декември 2, 2019

Соопштение

На 27.11.2019 година, Уставниот суд на Република Северна Македонија, по поднесената иницијатива за оценка на уставноста на членот 11-а од Законот за...
Повеќе