Ден

декември 15, 2016

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 29-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 27.12.2016 година (вторник), со почеток во 09.00 часот

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 29-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 27.12.2016...
Повеќе