Ден

октомври 20, 2016

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 23-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 31.10.2016 година (понеделник), со почеток во 09.00 часот

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 23-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 31.10.2016...
Повеќе