Ден

март 10, 2016

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 7-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 16.03.2016 година, со почеток во 09.00 часот – ЈАВНОСТА НА СЕДНИЦАТА Е ИСКЛУЧЕНА

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 7-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 16.03.2016...
Повеќе