Ден

април 14, 2015

Годишна прес-конференција, посветена на работата на Уставниот суд на Република Македонија во текот на 2014 година.

Годишна прес-конференција, посветена на работата на Уставниот суд на Република Македонија во текот на 2014 година. До СРЕДСТВАТА ЗА ЈАВНО ИНФОРМИРАЊЕ С...
Повеќе