Ден

јуни 14, 2010

ЗАКЛУЧОЦИ од Регионалната конференција на уставните судови на тема:„Независност на уставните судови“, Охрид, 10-13 јуни 2010 година

– Уставните судови се тековина на современите демократски општества; нивната мисија е да ги обезбедат најважните општествени вредности, определени во уставите, како...
Повеќе