Ден

декември 30, 2009

У.бр.264/2009

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и членовите 28 ставови 1 и 2...
Повеќе