Ден

септември 3, 2008

Избран нов судија

Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 31 јули 2008 година, за судија на Уставниот суд на Република Македонија го избра...
Повеќе