Ден

октомври 14, 2004

Учество на делегација на Уставниот суд на Република Македонија на 9-та Меѓународна Конференција во Ереван, Република Ерменија

Уставниот суд на Република Ерменија е домаќин на 9-та Меѓународна Конференција во Ереван насловена како “Обезбедување на принципот на супрематија на правото...
Повеќе