Ден

февруари 26, 1992

157/1992-0-0

Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 14 став 1 алинеја 5 и член 20 од Законот за основите...
Повеќе

9/1992-0-0

Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 12 став 1 алинеја 1 и член 20 од Законот за основите...
Повеќе