Соопштение по одржаните 40-та и 41-та седница на Уставниот суд

Уставниот суд ја одржа 40-та и 41-та Седница на 14 ноември 2023 година и го одлучи следното: 40 – та седница: 1. Реферат У.бр.10/2019, У.бр.39/20219, У.бр.24/2019 Се отфрла иницијативата за оценување на уставноста на Одлуката за прогласување на Уставниот закон за спроведување на Амандманите XXXIII до XXXVI на Уставот на Република Македонија. Подносител на иницијативата: … Продолжи со читање Соопштение по одржаните 40-та и 41-та седница на Уставниот суд