Објави

Презентација на издвоените мислења кај одлуките и решенијата на Уставниот суд на Република Северна Македонија

Најпрвин во мое лично име и во име на Уставниот суд сакам да упатам најискрени поздрави до сите претседатели и судии на уставните судови во...
Повеќе