Соопштенија

16 Мар
ЈАВЕН ОГЛАС за избор на кандидати на Република Македонија за судија во Европскиот суд за човекови права; Обрасци за биографија Врз основа на Одлуката за...
Повеќе
14 Апр
Годишна прес-конференција, посветена на работата на Уставниот суд на Република Македонија во текот на 2014 година. До СРЕДСТВАТА ЗА ЈАВНО ИНФОРМИРАЊЕ С О О П...
Повеќе
10 Сеп
По повод 50-годишнината на уставното судство во Република Македонија, Уставниот суд на Република Македонија на 19 септември 2014 година организира Меѓународна Конференција на тема: „Современите...
Повеќе
4 Мар
Предмет: Информација Во врска со Информацијата под број 42-1532/1 од 17 февруари 2014 година на Владата на Република Македонија, поради потребата од назначување на лица за комуникација...
Повеќе