Соопштенија

1 Јул
Уставниот суд на Република Северна Македонија, по одржаната XХII седница (денeс, 1 јули 2020 година, со почеток од 9,30 часот), ја известува јавноста дека расправајќи...
Повеќе
24 Јун
Уставниот суд на Република Северна Македонија, по одржаната XХII седница (денeс, 24 јуни 2020 година, со почеток од 9,30 часот), ја известува јавноста дека расправајќи...
Повеќе
17 Јун
Мандатот на судијата на Уставниот суд на Република Северна Македонија, Владимир Стојаноски, престана заклучно со 13 јуни 2020 година. Во име на Судот, судиите, Стручната...
Повеќе
12 Јун
Уставниот суд на Република Северна Македонија, по одржаната XXI седница (денeс, 12 јуни 2020 година, со почеток од 9,30 часот), ја известува јавноста дека расправајќи...
Повеќе
10 Јун
Уставниот суд на Република Северна Македонија, по одржаната XХ седница (денeс, 10 јуни 2020 година, со почеток од 9,30 часот), ја известува јавноста дека расправајќи...
Повеќе
3 Јун
Уставниот суд на Република Северна Македонија, по одржаната XIХ седница (денeс, 3 јуни 2020 година, со почеток од 9,30 часот), ја известува јавноста дека расправајќи...
Повеќе
28 Мај
Уставниот суд на Република Северна Македонија, по одржаната XVIII седница (вчера, 27 мај 2020 година, со почеток од 9,30 часот), ја известува јавноста дека расправајќи...
Повеќе
22 Мај
Уставниот суд на Република Северна Македонија, по одржаната XVII седница (денeс, 22 мај 2020 година, со почеток од 9,30 часот), ја известува јавноста дека расправајќи...
Повеќе
20 Мај
Уставниот суд на Република Северна Македонија, по одржаната XVI седница (денeс, 20 мај 2020 година, со почеток од 9,30 часот), ја известува јавноста дека расправајќи...
Повеќе
18 Мај
Уставниот суд на Република Северна Македонија, ја известува јавноста дека претседателот на Судот и сите судии, донираа по 20% од својата нето плата за месец...
Повеќе