Соопштенија

6 Мар
Годишна прес-конференција, посветена на работата на Уставниот суд на Република Македонија во текот на 2013 година. До Средствата за јавно информирање С О О П...
Повеќе
4 Мар
Информација за назначување на лице за комуникација со граѓани кои имаат одреден вид и степен на попреченост до Министерството за труд и социјална политика на...
Повеќе
27 Сеп
Известување ПОРАДИ ПРЕСЕЛБА НА УСТАВНИОТ СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ИНИЦИЈАТИВИ И ДРУГИ ПОДНЕСОЦИ ДО 15 ОКТОМВРИ 2013 ГОДИНА ДА СЕ ДОСТАВУВААТ САМО ПО ПОШТА