Соопштенија

4 Мар
Предмет: Информација Во врска со Информацијата под број 42-1532/1 од 17 февруари 2014 година на Владата на Република Македонија, поради потребата од назначување на лица за комуникација...
Повеќе
27 Сеп
Известување ПОРАДИ ПРЕСЕЛБА НА УСТАВНИОТ СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ИНИЦИЈАТИВИ И ДРУГИ ПОДНЕСОЦИ ДО 15 ОКТОМВРИ 2013 ГОДИНА ДА СЕ ДОСТАВУВААТ САМО ПО ПОШТА