Соопштенија

14 Јан
Ве информираме дека денес (14 јануари 2022 година) завршува деветгодишниот мандат на судијата Јован Јосифовски. Тој е избран за судија на Уставниот суд на 24...
Повеќе