Одлуки и решенија

38/1993-0-0

Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 47 алинеја 1 и член 71 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија (“Службен...
Повеќе

100/1993-0-0

Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 71 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија” бр.70/92),...
Повеќе

37/1993-0-0

Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 71 алинеја 1 и 3 од Деловникот...
Повеќе

У.бр.229/1992

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 71 став 1 алинеја 3 од Деловникот на...
Повеќе

У.бр.45/1993

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 алинеја 2 од Уставот на Република Македонија, член 28 и член 71 алинеја 3 од...
Повеќе