Одлуки и решенија

218/1991-0-0

Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 14 став 1 алинеја 5 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на...
Повеќе

62/1992-0-0

Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 12 и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд и за...
Повеќе

222/1991-0-0

Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 112 од Уставот на Република Македонија и член 20 од Законот за основите на постапката...
Повеќе

169/1991-0-0

Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 12 став 1 алинеја 1 и член...
Повеќе