Одлуки и решенија

224/1991-0-0

Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 12 став 1 алинеја 1 и член 20 од Законот за основите на постапката пред...
Повеќе

У.бр.13/1992-1

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 112 од Уставот на Република Македонија и член 20 од Законот за основите на постапката пред...
Повеќе

219/1990-0-0

Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 14 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното...
Повеќе