Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за XVI-та седница на Уставниот суд на Република Северна Македонија закажана за 17.05.2022 година (вторник), со почеток во 09,30 часот

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА: 1. Реферат У.бр.53/2021 Оспорен: Член 244-а став 1 од Кривичниот законик („Службен весник на...
Повеќе

Преглед на иницијативи и барања предложени за XIV-та седница на Уставниот суд на Република Северна Македонија закажана за 4.05.2022 година (среда), со почеток во 09:30 часот

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА: Реферат У.бр.20/2022 Оспорен: Делот „20, 55 од Законот за изменување и дополнување на Законот...
Повеќе

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за XIII-та седница на Уставниот суд на Република Северна Македонија закажана за 20.04.2022 година (среда), со почеток во 09,30 часот

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА: Реферат У.бр.4/2022 Oспорен: Закон за изменување и дополнување на Законот за работните односи („Службен...
Повеќе