Дневен ред

Преглед на иницијативи предложени за XIX-та седница на Уставниот суд на Република Северна Македонија закажана за 21.06.2022 година (вторник), во 09:30 часот

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА: Реферат У.бр.110/2021 Оспорен: Член 59-б став 1 од Законот за средното образование („Службен весник...
Повеќе

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за XVIII-та седница на Уставниот суд на Република Северна Македонија закажана за 1.06.2022 година (среда), со почеток во 09:30 часот

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА: 1. Реферат У.бр.2/2022 Оспорен: Член 3 став 1 алинеја 3, член 4, член 12 став...
Повеќе

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за XVII-та седница на Уставниот суд на Република Северна Македонија закажана за 26.05.2022 година (четврток), со почеток во 09,30 часот

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА: 1. Реферат У.бр.24/2022 Оспорен: Законот за медијација („Службен весник на Република Северна Македонија” бр....
Повеќе