Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 33-та седница на Уставниот суд на Република Северна Македонија закажана за 09.12.2020 година (среда), со почеток во 09,30 часот

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА: 1. Одлука за прогласување на Амандманите XXXIII до XXXVI на Уставот на Република Македонија,...
Повеќе

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 32-та седница на Уставниот суд на Република Северна Македонија закажана за 03.12.2020 година (четврток), со почеток во 09,30 часот

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА: 1. Закон за јавно обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат...
Повеќе