Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 11-та седница на Уставниот суд на Република Северна Македонија закажана за 28.04.2021 година (среда), со почеток во 09,30 часот

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА: 1. – Член 240 став 4 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата...
Повеќе

Соопштение

Десеттата седница на Уставниот суд на Република Северна Македонија, која беше закажана да се одржи на 15 април 2021 година по завршувањето на Деветтата седница...
Повеќе