Поранешни судии

Јован Дуковски

Судија
1963-1971

Паскал Митревски

Судија
1963-1971

Рифат Вела

Судија
1963-1967

Тома Кутурец

Судија
1963-1967