Поранешни судии

Мире Доневски

Судија
1971-1979

Галип Дема

Судија
1967-1974

Евгени Димитров

Судија
1967-1974

Перо Коробар

Судија
1963 – 1974 | Претседател: 1963- 1974

д-р Иво Пухан

Судија
1963-1971

Јован Дуковски

Судија
1963-1971