Поранешни судии

Перо Коробар

Судија
1963 – 1974 | Претседател: 1963- 1974

д-р Иво Пухан

Судија
1963-1971

Јован Дуковски

Судија
1963-1971

Паскал Митревски

Судија
1963-1971

Рифат Вела

Судија
1963-1967

Тома Кутурец

Судија
1963-1967