Поранешни судии

д-р Јован Проевски

Судија 1994 - 2003 | Претседател 1994 - 1997
1994 – 2003 | Претседател 1994 – 1997 Кратка биографија Роден е во 1932 година во Ресен, Македонец....
Повеќе

д-р Стојмен Михајловски

Судија
1994 – 2003 Кратка биографија Роден е во 1941 година во с.Трново – општина Крива Паланка, Македонец.Дипломирал на...
Повеќе

Бесим И. Селими

Судија
1994 – 2003 Кратка биографија Роден е во 1944 година во с. Жубрино – општина Кичево, Албанец. Дипломирал...
Повеќе

Бахри Исљами

Судија
1994 – 2003 Кратка биографија Роден е во 1937 година во Приштина, Албанец. Во Скопје живее од 1945...
Повеќе

Олга Лазова

Судија
1994 – 2003 Кратка биографија Родена е во 1938 година во Урошевац, (СРЈ), Србинка.Дипломирала на Правниот факултет во...
Повеќе

д-р Јосиф Талевски

Судија
1994 – 2003 Кратка биографија Роден е во 1947 година во с. Доленци општина Битола, Македонец. Дипломирал на...
Повеќе

д-р Никола Крлески

Судија
1994 – 2003 Кратка биографија Роден е во 1937 година во с. Велгошти – општина Охрид, Македонец.Дипломирал на...
Повеќе