Поранешни судии

д-р Бајрам Положани

Судија
2003 – 2007 Кратка биографија Живот и образование: Д-р. Бајрам Положани, роден е на 16.07.1950 год. во Струга...
Повеќе

Иџет Мемети

Судија
2003-2003 Кратка биографија Роден на 8.01.1961 година во с.Раковец – општина Тетово, Република Македонија, по националност Албанец.Дипломирал на...
Повеќе

д-р Милан Недков

Судија 1994 - 2003 | Претседател 1997 - 2000
1994 – 2003 | Претседател 1997 – 2000 Кратка биографија Роден е во 1931 година во Кавадарци, Македонец.Правен...
Повеќе

д-р Тодор Џунов

Судија 1994 - 2003 | Претседател 2000 - 2003
1994 – 2003 | Претседател 2000 – 2003 Кратка биографија Роден е во 1931 година во с. Ваташа-општина...
Повеќе

д-р Јован Проевски

Судија 1994 - 2003 | Претседател 1994 - 1997
1994 – 2003 | Претседател 1994 – 1997 Кратка биографија Роден е во 1932 година во Ресен, Македонец....
Повеќе

д-р Стојмен Михајловски

Судија
1994 – 2003 Кратка биографија Роден е во 1941 година во с.Трново – општина Крива Паланка, Македонец.Дипломирал на...
Повеќе

Бесим И. Селими

Судија
1994 – 2003 Кратка биографија Роден е во 1944 година во с. Жубрино – општина Кичево, Албанец. Дипломирал...
Повеќе

Бахри Исљами

Судија
1994 – 2003 Кратка биографија Роден е во 1937 година во Приштина, Албанец. Во Скопје живее од 1945...
Повеќе